Bilgisayar Gerçekleştirmeli Buluş (Computer Implemented Inventions) kavramı, teknik bir sorunu çözen ve fiziksel bir etkiye sahip yazılımları içeren buluşları için kullanılmaktadır.

Türkiye ve Avrupa’daki patent mevzuatları, yazılımları patentlenemeyen diğer hususlar olarak kategorize etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, yazılımların kendi başlarına patentlenemediğidir. Yani yazılımın kendisi, yazılımı oluşturan kodlar buluş sayılmaz ve patente konu olamaz (daha dar bir koruma sağlayan telif hakkı ile korunurlar).

Yazılımları içeren fiziksel etkiye sahip buluşların ise patent ile korunmasına yönelik bir engel yoktur. Yazılımları içeren buluşların, diğer buluşlardan beklenen şartları taşıması gerekir. Yani buluş, teknik bir sorunun çözümü olmalıdır. Yeni olmalı, tekniğin bilinen durumunu aşmalıdır.

Fiziksel etkiye örnek olarak, bir çamaşır makinesinin dengesiz yüküne rağmen tamburunun dengeli dönmesini sağlayan yazılım algoritması gösterilebilir. Patentler, fonksiyonel korumaya olanak sağladığından patentli yazılımın koruma kapsamı, yazılımın bir uygulamasından geniş olacaktır.

Bir diğer örnek, bilgisayarın hafızasını daha etkin kullanmayı sağlayan bir yazılım olabilir.

Akıllı telefonlarda kullanılan, kilidi açmak için ekrandaki sürükleme hareketi (swipe to unlock), görüntüyü büyütmek için parmakların açılması (pinch to zoom) teknolojilerinin oldukça geniş şekilde patent korumasına konu olduğu bilinmektedir.

Diğer yandan, günümüzde oldukça popüler olan akıllı telefon aplikasyonları da fiziksel bir etki içermeleri durumunda (hız, zaman tasarrufu, veri kriptolama vs.) patente konu olabilir. Uygulamaya ilişkin algoritmanın uzman patent vekili tarafından incelenmesi, patentlenebilirlik ihtimalini açıklığa kavuşturacaktır.