Arge merkezlerinde veya şirketlerin ar-ge departmanlarında çalışanların, yeni buluşlarını yazılı olarak raporlayabilmesi, rakiplerin korunan fikirlerinden uzak durmak amacıyla en azından temel düzeyde bir patent araştırması yapabilmesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra, ihracat yapılacak pazarlarda patentler ile geniş bir koruma kapsamı sağlayan rakiplerin patentlerinin etrafından dolaşmak için patentlerin koruma kapsamının anlaşılabiliyor olması gerekir.

Arge merkezlerine sağladığımız temel eğitimler, çalışanlar tarafından patentlerin okunabilmesi, yorumlanabilmesi ve koruma kapsamının etrafından dolaşılabilmesi için yeteneklerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Bunun yanı sıra, patent başvurularında portföyün etkin biçimde yönetilebilmesi, en az masrafla en etkili korumanın sağlanması için patent portföy yönetimi eğitimleri sağlanmaktadır.