Fikri Haklar Vekillik Hizmetleri

Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka ve endüstriyel tasarım tescil işlemlerinde şirketinizin vekili olarak hem fikri haklar portföyünüzün oluşturulması hem de bakımı ile ilgili tüm hizmetleri sunmaktayız.

Fikri haklarla ilgili başvuruların ardından işlem sürecinde üçüncü tarafların müvekkillerimizin başvurularınıza itirazı durumunda detaylı bir analiz yaparak en uygun cevapları hazırlamakta diğer yandan rakiplerinizi izleyerek buluş iddialarına zamanında müdahale etmeyi sağlamaktayız.

Patent Davalarında Danışmanlık

Patent dava dosyalarında genellikle kompleks teknik problemlerin çözüldüğü teknik buluşlar tartışılmaktadır. Bu nedenle, avukatların mühendis kökenli patent vekilleri ile birlikte uyum içerisinde çalışması başarıda önemli bir rol oynar.

Şirket olarak, patent ihlal ve hükümsüzlük davalarını üstlenen avukatlara, hukuk bürolarına mütalaa desteği vermekteyiz. Patent hukuku açısından veya teknik incelemelerle dava dosyasında müvekkilinizin haklarının en etkin biçimde savunulmasına katkıda bulunmaktayız.

Arge Merkezlerine Özel

ARGE merkezi olarak bizden aşağıdaki konularda destek alabilirsiniz:

Patent süreçlerinizi tasarlamak,
Yeni ürün tasarımlarınız esnasında ürün serbestisi (FTO) raporu hazırlanması
Çalışanların ve işverenlerin buluşlarıyla ilgili haklarına yönelik çalışmalar, patent ödül sistemi kurulumu

Arge personeli için patent ön araştırma eğitimleri; Patent koruma kapsamının etrafından dolaşma (design-around) eğitimleri.